Pumpar för allt från syror, oljor och suspensioner till äppelmos och vaccin!

NY ADRESS TILL ESSPUMP

Esspump AB har från och med 160926 ny post- och besöksadress då kontoret har flyttat till samma lokaler som AxFlow AB.

Vi agerar som dotterbolag till AxFlow och företagen är ännu inte fusionerade.

Postadress:

Esspump AB

c/o AxFlow AB

Box 90 162

120 22 Stockholm

 

Besöksadress:

Esspump AB

c/o AxFlow AB

Ostmästargränd 12

120 40 Årsta

 

Telefonnummer och E-post adresser kvarstår och är desamma. Samma gäller godsadress.

 


Esspump • Telefon: 08-602 22 00 • Esspump © 2010