Pumpar för allt från syror, oljor och suspensioner till äppelmos och vaccin!

EXCENTERSKRUVPUMPAR OCH DUBBELSKRUVPUMPAR

Esspump AB blivit utnämnd till distributör med ensamrätt i Sverige för Pumpenfabrik Wangen GmbH med start december 2015.

Wangen är en tysk kvalitetstillverkare av excenterskruvpumpar som funnits sedan 1969. Företaget grundades som ett familjeföretag men har nu över 200 anställda. De är kända för sin tillförlitliga, driftsäkra och robusta teknik.

Företaget är mycket starkt inom sektorn biogasproduktion med många olika konstruktioner och utföranden för pumpning av bland annat torrslam, men är även representerat inom övrig kommunalteknik och processindustri för pumpning av avloppslam, bestrykningssmet, kalkslurry och andra slitande och partikelbärande suspensioner.

Till livsmedelsindustrin kan de erbjuda unika lösningar med både sin serie excenterskruvpumpar och dubbelskruvpumpar (TwinScrew). Wangens pumpar kan hantera vätskor med väldigt hög viskositet, ge stora flöden och klarar höga tryck. TwinScrew kan dessutom drivas med höga varvtal och klarar tunna vätskor (ner till 0,5 m.Pa.s.) vilket eliminerar behovet av separata pumpar vid CIP-diskning. 

Pumpenfabrik Wangen GmbH har varit representerade i Sverige under många och har nu beslutat satsa på den svenska marknaden och därav beslutat inleda samarbete med Esspump.

Pumpar och reservdelar kommer att finnas lagerförda vid Esspumps lager i Växjö. Vi hälsar befintliga och nya kunder välkomna att kontakta oss för mer information. Hemsidan kommer att uppdateras inom kort.

Se även pressrelease från Wangens hemsida: http://www.wangen.com/en/news/2015/Esspump2015_EN.php

 


Esspump • Telefon: 08-602 22 00 • Esspump © 2010