Pumpar för allt från syror, oljor och suspensioner till äppelmos och vaccin!

ALMATEC AH SERIEN


Filterpressar och Almatec högtryckspumpar - en idealisk kombination! 


AH serien är en tryckluftsdriven högtryckspump där drivtrycket växlas upp med area ökning på drivsidan. I mellandelen finns en kolv som ökar arean på drivtrycksidan så att utväxlingen blir ca. 1:2. Det gör att man med 7 bars drivtryck kan trycka upp till 16 bar på vätskesidan med pumparna.

Användningsområdet är för pumpning av trögflytande vätskor, vid långa tryckledningar, höga lyfthöjder, tryckfall över armatur eller för matning av filterpress. Serien är speciellt  framtagen för matning av filterpressar med kemiskt avfall och special slam.  Pumparna ger kapacitet upp till 20 m3/h och passar för filterareor upp till 60 m2.

Konventionella filterpresspumpar är stora kolvmembranpumpar som har mycket stora byggmått, stor vikt och mycket hög investeringskostnad. Dessutom krävs kringutrustning för styrning av dessa pumpar och för att säkerställa att dom inte överskrider maximala tryck. Underhållet komplicerat och tidsödande på denna typ av pumpar samt reservdelarna är mycket kostsamma.  Motsvarande pump i AH serien kostar som regel mindre än delarna som åtgår till att serva kolvmembranpumparna och reservdelarna till AH serien kostar en bråkdel av vad delarna till kolvmembranpumparna. Byggmåtten är så små och vikten är så låg hos AH serien att man enkelt kan bära med pumpen till verkstaden för service, men samtidigt så enkel att den lätt även kan servas på plats. Sist men inte minst så behövs ingen avancerad och fördyrande kringutrustning som skydd eller för styrning av pumparna då dom är tryckluftsdrivna. När filterpressen är tom så går pumpen fort för att snabbt fylla pressen. Vart efter filterpressen fylls så ökar trycket och pumpen går gradvis långsammare. Till sist när filterpressen är full och man har uppnått önskat tryck så stannar pumpen. Då kan man stänga av filterpressen och tömma den.

Serien har bultförband med dragstänger som går igenom hela konstruktionen. Det gör pumpen stark med säkrare och bra inneslutning av vätskan. Inga metalliska delar exponeras mot omgivande miljö. Membranen har invulkad stödplatta utan genomgående axel vilket gör att potentiell läckage väg utmed axeln elimineras.

Almatec pumparna tillverkas av solida stycken PE plast med hög densitet. Det ger formstabila konstruktioner utan behov av utvändig förstärkning med låg ljudnivå och små vibrationer. Denna högmolekylära PE (UHMW-PE) har liknande kemiska resistens som PP, men klarar nötning (abrasion) 7ggr bättre och till och med 1,6 ggr bättre än stål. Det gör att  Almatec passar förträffligt för pumpning av slitande suspensioner. Mellandelen är gjord av PA plast vilken kännetecknas för sin exceptionella mekaniska styrka. Membran finns i EPDM, Nitrilgummi och PTFE; alla med invulkad stödplatta. Ventilkulor finns i EPDM, Nitrilgummi, och PTFE.

Pumparna är samtliga bestyckade med den patenterade luftventilen Perswing P® som är helt i plast, smörjfri och stallningssäker. Konstruktionen ger låga start tryck, liten luftförbrukning och låg ljudnivå.

Fördelar och egenskaper med AH serien membranpumpar:

 • Dubbelverkande membranpump - mindre byggmått
 • Tryck upp till 16 bar
 • Automatisk reglering av kapaciteten varefter pressen fylls
 • Helt självevakuerande - kan suga ner till 5 meter torr, 9,5 meter vätskefylld
 • Torrkörningssäker - inga tätningar eller lager som behöver kylas eller smörjas
 • Klarar partikelbärande och slitande suspensioner
 • Låg skjuvhastighet - skonsam pumpning
 • Klarar tunn- och trögflytande vätskor
 • Hanterar vätskor utan eget smörjvärde
 • Kan pumpa mot stängd ventil
 • Få slitagedelar - snabbt och enkelt underhåll 
 • Enkel installation - inget behov av avancerad kringutrustning
 • Låg investeringskostnad
 • Låg luftförbrukning och lågt starttryck
 • Låg ljudnivå
 • Inga metalliska delar invändigt eller utvändigt

Broschyr AH serien

Manual AH serien

<< Tillbaka till Almatec tryckluftsdrivna membranpumpar


Esspump • Telefon: 08-602 22 00 • Esspump © 2010