Pumpar för allt från syror, oljor och suspensioner till äppelmos och vaccin!

ALMATEC CX SERIEN


För maskinbyggare och utrustningstillverkare - en allround pump i explosionssäkert utförande! 


CX är en serie som görs i begränsat utförande men i stora volymer. Modellen tillverkas i fyra storlekar med kapaciteter upp till 8 m3/h. Anslutningarna är i fixerat läge, men mellandelen kan roteras för att få anslutningarna i annat läge; suganslutning neråt eller från sidan, tryckanslutning uppåt eller åt sidan.

Serien har som övriga modeller bultförband med dragstänger som går igenom hela konstruktionen som ger jämt tryck över hela vätskekammaren. Det gör pumpen säkrare med bättre inneslutning av vätskan. Tillsammans med membranen, som har invulkad stödplatta utan genomgående axel, ger det en konstruktion med låg risk för läckage.

Pumparna i serie CX tillverkas av solida stycken elektriskt ledande PE som gör att pumparna är Atex-klassade. Det ger formstabila konstruktioner utan behov av utvändig förstärkning med låg ljudnivå och små vibrationer. Membran finns i EPDM, Nitrilgummi och PTFE med invulkad stödplatta. Ventilkulor finns i EPDM, Nitrilgummi, PTFE och rostfritt syrafast stål. Cylinderventiler finns i PE. 

CX serien är bestyckad med den patenterade luftventilen Perswing P® som är helt i plast, smörjfri och stallningssäker. Konstruktionen ger låga start tryck, liten luftförbrukning och låg ljudnivå.

Fördelar och egenskaper med CX serien membranpumpar:

 • Egensäker konstruktion - Atex klassade pumpar II 2GD c IIB TX
 • Helt självevakuerande - klarar att suga ner till 4,5 meter torr, 9 meter vätskefylld
 • Torrkörningssäker - inga tätningar eller lager som behöver kylas eller smörjas
 • Klarar partikelbärande vätskor
 • Låg skjuvhastighet - skonsam pumpning
 • Klarar tunn- och trögflytande vätskor
 • Hanterar vätskor utan eget smörjvärde
 • Kan pumpa mot stängd ventil
 • Få slitagedelar - snabbt och enkelt underhåll 
 • Enkel installation - inget behov av avancerad kringutrustning
 • Låg investeringskostnad
 • Låg luftförbrukning och lågt starttryck
 • Låg ljudnivå
 • Inga metalliska delar invändigt eller utvändigt
 • Minimal risk för läckage
 • Kan tömma fat ner till den allra sista droppen

Broschyr CX serien

Manual CX serien

<< Tillbaka till Almatec tryckluftsdrivna membranpumpar


Esspump • Telefon: 08-602 22 00 • Esspump © 2010