Pumpar för allt från syror, oljor och suspensioner till äppelmos och vaccin!

ALMATEC TRYCKLUFTSDRIVNA MEMBRANPUMPAR


Almatec GmbH är ett teknik- och kvalitetsorienterat företag som sedan 1984 tillverkar tryckluftsdrivna specialpumpar av högsta kvalitet. Företaget innehar ett stort antal pantent för sina membranpumpar. 


Pumparna används för speciella applikationer inom biomedicin, kosmetik, läkemedel, specialkemi, elektronik och tryckfärgsindustrin. På grund av sina egenskaper att pumpa slitande vätskor används dom även inom keramisk industri, mineralindustri, verkstadsindustri, ytbehandlingsindustri och stålverksindustri.

På grund av de speciella användningsområdena finns ett stort antal tillbehör och specialutföranden till Almatec:s pumpar samt de flesta olika typer av certifikat som krävs inom de olika marknaderna.

Pumpprincipen är den absolut mest universella som finns! Pumparna är helt självevakuerande, klarar partikelbärande vätskor, slitande suspensioner, tunn- och trögflytande vätskor, är tätningslösa, skonsamma och kan pumpa mot stängd ventil. För explosionsfarlig miljö krävs ingen kostsam och avancerad kringutrustning. Detta då pumparna drivs med tryckluft, har obelastade backventiler och låga strömningshastigheter genom pumparna.

Pumparna finns i ett antal olika serier för att passa olika applikationer, marknader och kundsegment. Utöver dessa finns specialmodeller anpassade för givna applikationer. Gemensamt för serierna är att dom använder sig av bultförband (dragstänger) för att hålla ihop konstruktionen, att dom är tillverkade ur solida block av plast samt att dom har Almatec:s speciella membran utan yttre stödplatta. Stödplattan är invulkad i membranet vilket gör att potentiell läckage väg utmed axeln elimineras.  E serien är pumpar för krävande industriella applikationer och för baskemikalier inom läkemedelsindustrin, AH serien är en högtryckspump för matning av filterpressar eller för pumpning av viskösa vätskor i långa ledningar, Biocor serien är en aseptisk pump som klarar både CIP och SIP rengöring för läkemedels- och livsmedelsindustri, CX serien är en Atex-klassad pump för maskinbyggare och anläggningstillverkare, Futur serie när specialpumpar för halvledareindustrin med en unik konstruktion och Chemicor är en serie pumpar i rostfritt syrafast stål för krävande industriella applikationer.  

Det viktigaste i den tryckluftsdrivna membranpumpen är luftsystemet eller den s.k. luftmotorn. Almatec:s patenterade luftventil, Perswing P®, är fjärde generationens luftventil som är tillverkad helt i plast. Luftventilen som styrs av en styrkolv är helt stallningssäker, underhållsfri och smörjfri. Drivs av ren torr luft utan utsläpp av oljor i arbetsmiljön. Luftsystemet kännetecknas av låg ljudnivå, liten luftförbrukning, lågt starttryck, driftsäkerhet och servicevänlighet. 

Till E serien

Till AH serien

Till Biocor serien

Till CX serien

Till FUTUR serien

Till Chemicor serien

<< Tillbaka till Produkter


Esspump • Telefon: 08-602 22 00 • Esspump © 2010