Pumpar för allt från syror, oljor och suspensioner till äppelmos och vaccin!

MOUVEX LAMELLPUMPAR


Vid behov stora flöden och säker drift med hög konstant verkningsgrad, låga underhållskostnader, korta stilleståndstider och okänslig drift. 


Mouvex lamellpumpar används för pumpning av i huvudsak petroleum produkter och gaser i vätskefas, men även för färg, harts och andra processvätskor, hälsovådliga organiska lösningar och viskösa vätskor. 

Lamellpumparna har en rotor med lameller som suger med sig vätskan bakom varje lamell in genom inloppsporten och in i pumphuset. När rotorn vrids transporteras vätskan mellan lamellerna över till utloppsporten där den trycks ut. Varje lamell ger vätskan en mekanisk och hydraulisk knuff. Lamellernas rörelse påverkas av tre krafter: centrifugalkraften från rotorns vridning, stötstänger som rör sig mellan de diametralt motsatta lamellerna och vätsketrycket som går genom lamellernas hål och ger kraft på baksidan av lamellerna. För varje varv pumpen roterar avger den en konstant vätskevolym. Variationer i tryck har minimal påverkan på denna volym. Energislukande turbulens och återläckage är minimalt och hög volymeterisk verkningsgrad är bibehållen. Till skillnad mot kugghjulspumpar vars verkningsgrad och prestanda konstant försämras för varje varv de roterar, bibehåller Mouvex lamellpumpar närmelsevis samma verkningsgrad och kapacitet under lamellernas hela livscykel. Detta sker då lamellerna automatiskt glider ut och kontinuerligt själva kompenserar för slitage.  

 • Självevakuerande, ingen spädning
 • Enkelt och snabbt underhåll: lameller byts på 10 minuter
 • Reverserbar
 • Hanterar luft/gas innehåll i vätskor
 • Okänslig för viskositet: allt från lösningsmedel till Bitumen
 • Klarar torrkörning upp till 10 minuter och kan tömma  sugledning
 • Maximalt flöde 110 m3/h
 • Maxmalt tryck 12 bar
 • Maximalt drifttemperatur 250°C
 • Maximal viskositet 200 000 mm2/s
 • Konstant deplacement. Kompenserar automatiskt för slitage

 

Broschyr P serien.pdf

 

<< Tillbaka till Produkter

 


Esspump • Telefon: 08-602 22 00 • Esspump © 2010