Pumpar för allt från syror, oljor och suspensioner till äppelmos och vaccin!
OBL KOLVPUMPAR


OBL kolvpumpar är för dig med krav på tryck eller noggrannhet vid dosering av låga flöden.


I kolvpumpar sugs vätskan in i pumphuset genom sugbackventiler då kolven dras inåt. När kolven nått sitt bakre vändläge är pumphuset fyllt av vätska. I nästa fas så pressar kolven vätskan framåt i pumphuset och då öppnar tryckbackventilen samtidigt som sugbackventilen stänger. Genom detta är det en väldigt väl definierad volym vätska som växelvis fylls i respektive töms ur pumpen.  

Kolvpumparna finns i uförande med mekanism som har fjäderretur eller full mekanisk rörelse. Kapacitet regleras genom justering av slaglängd. Slaglängdsjustering finns i manuellt, elektriskt eller pneumatiskt utförande. De elektriska donen klarar de flesta analoga styrsignalerna, pulsstyrning och digitala gränssnitt (RS485 och Profibus DP).  

  • Kapacitetsområde från 15 ml/h till 5500 l/h.
  • Maximalt tryck 400 bar.
  • Temperaturer upp till 280°C.
  • Uppnåerlig doseringsnoggrannhet +-1% eller bättre.
  • Full linjäritet i slaglängdsområdet 10% - 100%

Serie RBA kolvpumpar med fjäderretur

Serie RBB kolvpumpar med fjäderretur

Serie RCC kolvpumpar med fjäderretur

Serie L kolvpumpar med full mekanisk rörelse

<< Tillbaka till OBL doseringspumpar


Esspump • Telefon: 08-602 22 00 • Esspump © 2010