Pumpar för allt från syror, oljor och suspensioner till äppelmos och vaccin!
OBL MEMBRANPUMPAR


OBL membranpumpar är för dig med krav på läckagefri dosering och driftsäkerhet.


I membranpumpar sugs vätskan in i pumphuset genom sugbackventiler då membranet dras inåt. När membranet nått sitt bakre vändläge är pumphuset fyllt av vätska. I nästa fas så pressar membranet vätskan framåt i pumphuset och då öppnar tryckbackventilen samtidigt som sugbackventilen stänger. Genom detta är det en väldigt väl definierad volym vätska som växelvis fylls i respektive töms ur pumpen.

Ett kännetecken för OBL:s membranpumpar är att dom har membran med stor area (stora pumphus). Det gör att man arbeta med korta slaglängder som ger längre mekanisk livslängd hos membranen.  

Membranpumparna finns i uförande med mekanism som har fjäderretur eller full mekanisk rörelse och i mekaniskt eller hydrauliskt utförande. Kapacitet regleras genom justering av slaglängd. Slaglängdsjustering finns i manuellt, elektriskt eller pneumatiskt utförande. De elektriska donen klarar de flesta analoga styrsignalerna, pulsstyrning och digitala gränssnitt (RS485 och Profibus DP).  

  • Kapacitetsområde från 60 ml/h till 3700 l/h.
  • Maximalt tryck 350 bar.
  • Temperaturer upp till 400°C.
  • Uppnåerlig doseringsnoggrannhet +-1%.
  • Full linjäritet i slaglängdsområdet 10% - 100%

Mekaniska membranpumpar

Hydrauliska membranpumpar

<< Tillbaka till OBL doseringspumpar


Esspump • Telefon: 08-602 22 00 • Esspump © 2010