Pumpar för allt från syror, oljor och suspensioner till äppelmos och vaccin!

MPO-P TÄTNINGSLÖS VINGPUMP

Tätningslös säker pumpning av vätskor som är hälso- och miljöfarliga, giftiga, som kryper lätt, som har brant ångtryckskurva, är skadliga och illaluktande, mycket värdefulla, som reagerar med syre, som har hög smältpunkt, har hög temperatur, applikationer med högt inloppstryck, vätskor med låg ytspänning m.m. 

Vingpump serie MPO-P har ett pumphjul som drivs av magneter. Pumphuset är helt slutet (hermetiskt), saknar genomgående axel med dynamisk axeltätning och är absolut läckagefri. Pumpen är fullständigt tät och vätskan kommer aldrig i kontakt med omgivande miljö, varken som droppläckage eller diffusa utsläpp.

Vingpumpen är en förträngningspump vilket gör att den klarar viskösa vätskor och då flödet är proportionellt mot varvtalet fungerar den utmärkt för kontinuerlig pulsationsfri dosering.

 • Tätningslös hermetisk konstruktion
 • Pumphus PP eller PVDF
 • Stator och vingar i fenolhartsbunden kol
 • Glidlager i Kiselkarbid
 • Magneter i Neodymium
 • Helt självevakuerande. Suger till 3 meter utan behov av att fylllas upp.
 • Maximalt flöde 400 l/h
 • Maxmalt tryck 5 bar
 • Drifttemperatur -4°C till +100°C 
 • Maximal densitet 2 000 kg/m3
 • Maximal viskositet 2 000 m.Pa.s.
 • Systemtryck 14 bar standard (100 bar specialutförande)
 • Konstant deplacement. Kompenserar automatiskt för slitage
 • Anslutningar 3/8" gänga. 
 • Flänsmonterad/kortkopplad.
 • Atex klass II 3G

 

Broschyr MPO-P vingpump i plast

 

<< Tillbaka till Produkter


Esspump • Telefon: 08-602 22 00 • Esspump © 2010