Pumpar för allt från syror, oljor och suspensioner till äppelmos och vaccin!

PCM TÄTNINGSLÖS CENTRIFUGALPUMP

Tätningslös säker pumpning av vätskor som är hälso- och miljöfarliga, giftiga, som kryper lätt, som har brant ångtryckskurva, är skadliga och illaluktande, mycket värdefulla, som reagerar med syre, som har hög smältpunkt, har hög temperatur, applikationer med högt inloppstryck, vätskor med låg ytspänning m.m. 

Rotos centrifugalpump serie PCM har ett pumphjul som drivs av magneter. Pumphuset är helt slutet (hermetiskt), saknar genomgående axel med dynamisk axeltätning och är absolut läckagefri. Pumpen är fullständigt tät och vätskan kommer aldrig i kontakt med omgivande miljö, varken som droppläckage eller diffusa utsläpp.

Centrifugalpumpen är en turbopump för tunna rena vätskor som ger högt volymflöde i relation till uppfordringshöjden. Passande för transport av syror, kemikalier, lösningsmedel och andra korrosiva vätskor. Finns även i självsugande utförande, modell PCM SP, för att lyfta vätskenivån från en lägre nivå. 

 • Tätningslös hermetisk konstruktion
 • Pumphus maskinbearbetad solid PP eller PVDF
 • Magnethus i kolfiberförstärkt PP eller PVDF
 • Glidlager i kolfylld PTFE alternativt Kiselkarbid
 • Axel i Kiselkarbid
 • Drivmagneter i Neodymium alternativt Kobolt Samarium
 • Maximalt flöde 140 m3/h
 • Maxmal uppfordringshöjd 45 mvp
 • Drifttemperatur -40°C till +100°C 
 • Maximal densitet 1 900 kg/m3
 • Systemtryck upp till 10 bar 
 • Flänsanslutning DN25 till DN100.
 • Flänsmonterad/kortkopplat utförande.
 • Atex klass II 2G som tillval.

 

Broschyr Rotos magnetkopplade pumpar

 

<< Tillbaka till Produkter


Esspump • Telefon: 08-602 22 00 • Esspump © 2010