Pumpar för allt från syror, oljor och suspensioner till äppelmos och vaccin!

STM TÄTNINGSLÖS TURBINPUMP

Tätningslös säker pumpning av vätskor som är hälso- och miljöfarliga, giftiga, som kryper lätt, som har brant ångtryckskurva, är skadliga och illaluktande, mycket värdefulla, som reagerar med syre, som har hög smältpunkt, har hög temperatur, applikationer med högt inloppstryck, vätskor med låg ytspänning m.m. 

Rotos turbinpump serie STM har ett pumphjul som drivs av magneter. Pumphuset är helt slutet (hermetiskt), saknar genomgående axel med dynamisk axeltätning och är absolut läckagefri. Pumpen är fullständigt tät och vätskan kommer aldrig i kontakt med omgivande miljö, varken som droppläckage eller diffusa utsläpp.

Turbinpumpen är en turbopump för tunna rena vätskor som klarar upp till 20% luft/gasinblandning i vätskan. Effektkurvan är omvänd jämfört med en vanlig turbopump som t.ex. en centrifugalpump dvs effektbehovet  ökar med ökande uppfordringshöjd. Serie STM klarar hög uppfordringshöjd i relation till volymflödet. Finns även i flerstegsutförande, modell SDTM, för höga uppfordringshöjder och med lågt NPSHerforderligt. 

 • Tätningslös hermetisk konstruktion
 • Pumphus maskinbearbetad solid SS316L
 • Glidlager i kol alternativt Kiselkarbid
 • Axel i Kiselkarbid
 • Yttre drivmagnet i Neodymium alternativt Kobolt Samarium
 • Inre medlöpande magnet Kobolt Samarium
 • Klarar upp till 20% gas/luft i vätskan
 • Maximalt flöde 10 m3/h
 • Maxmal uppfordringshöjd 80 mvp
 • Drifttemperatur -100°C till +300°C 
 • Maximal densitet 2 000 kg/m3
 • Systemtryck upp till 100 bar 
 • Anslutningar 1/2" till 1" gängor. Flänsanslutning som tillval.
 • Flänsmonterad/kortkopplad som standard. Lagerbock fri axelände som tillval.
 • Atex klassning II 2G som tillval.

 

Broschyr Rotos magnetkopplade pumpar

Broschyr SDTM flerstegs turbinpump

 

<< Tillbaka till Produkter


Esspump • Telefon: 08-602 22 00 • Esspump © 2010