Pumpar för allt från syror, oljor och suspensioner till äppelmos och vaccin!

WILDEN ADVANCED SERIES


Modell med bultförband som tagits fram för bästa avtätning, prestanda och verkningsgrad.


Den bultade konstruktionen garanterar att pumparna är täta även med vätskor som har låg ytspänning och som kryper lätt. Vid framtagandet av Advanced Series har även vätskepassagerna optimerats så att de interna förlusterna minimeras. Pumparna ger kapaciteter upp till 1 045 l/m, max. tryck 8,6 bar. 

Wilden pumparna har det största urvalet av material i pumphus och membran för att klara krav på kemisk resistens, driftstemperaturer och slitage. Serien kan fås med vätskeberörda delar i aluminium, rostfritt syrafast stål, segjärn, alloy C,  polypropylen, PVDF och PFA. Membran, kulor och säten i stort antal material tillsammans med olika anslutningstyper kan erhållas för matcha krav i din applikation.  

Advanced Series kan väljas med något av de fyra luftsystemen Pro-Flo Shift, Pro-Flo X, Pro-Flo och Accu-Flo. Allt för att optimera din process! Vanligast är att de metalliska pumparna använder systemet Pro-Flo Shift eller Pro-Flo X, plastpumparna Pro-Flo eller Pro-Flo X i plast samt Accu-Flo för speciella ändamål.

Fördelar och egenskaper med Wilden membranpumpar:

 • Egensäker konstruktion - Atex klassade pumpar II 2GD c IIB TX
 • Helt självevakuerande - kan dra ner till 95% vakuum utan behov av spädning
 • Torrkörningssäker - inga tätningar eller lager som behöver kylas eller smörjas
 • Klarar partikelbärande och slitande suspensioner
 • Låg skjuvhastighet - skonsam pumpning
 • Klarar tunn- och trögflytande vätskor
 • Hanterar vätskor utan eget smörjvärde
 • Kan pump mot stängd ventil
 • Få slitagedelar - snabbt och enkelt underhåll 
 • Enkel installation - inget behov av avancerad kringutrustning
 • Låg investeringskostnad
 • Låg luftförbrukning och lågt starttryck

Broschyr Advanced Series

Manualer Advanced Series

<< Tillbaka till Wilden tryckluftsdrivna membranpumpar


Esspump • Telefon: 08-602 22 00 • Esspump © 2010