Pumpar för allt från syror, oljor och suspensioner till äppelmos och vaccin!

WILDEN LUFTSYSTEM


Det viktigaste i den tryckluftsdrivna membranpumpen är luftsystemet, även kallat luftmotorn. Wilden använder fem luftsystem för bästa prestanda och optimering av applikationen. 


Utvecklingen av dessa system fokuserar på luftförbrukning, starttryck, driftsäkerhet och servicevänlighet. Ju färre ingående delar, desto enklare service, säkrare reparationer och kortare stilleståndstider.

Pro-Flo Shift - det mest energieffektiva luftsystemet som finns marknaden och som ger upp till 60% besparing av drivluft! Systemet är till och med 25% - 30% effektivare än de bästa konkurrenterna. Luftsystemet är helt automatiskt och justerar sig omgående vid ändrade driftsparametrar och ger besparing redan från första pumpslaget. Inget behov av kalibrering eller inställning från leverantör, ingen inlärningstid som förhindrar besparing intermittent dift, ingen känslig och fördyrande elektronik, ingen minskning av kapacitet trots optimering av luftförbrukning. Pro-Flo Shift är smörjfritt, stallningssäkert och frysfritt. Är Atex klassat.

Pro-Flo X - ett smörjfritt och stallningssäkert luftsystem framtaget för absolut bästa verkningsgrad. Är den luftmotor som ger högsta flödet och bästa verkningsgraden. Det patentsökta systemet EMS (Efficiency Management System) ger möjlighet att välja den optimala balansen mellan högsta flöde och bästa verkningsgrad som applikationen kräver. Sparar dyrbar tryckluft. Systemet finns i aluminium eller rostfritt syrafast stål. Minimerade frysrisk genom styrning av luftens expansion genom luftsystemet. Är Atex klassat

Pro-Flo - nu beprövat (sedan 1996) och mycket driftsäkert luftsystem. Helt smörjfritt och stallningssäkert system utformat för ON/OFF reglering. Startar vid mycket låga drivtryck och förbrukar lite luft. Tillverkat av polypropylen.

Accu-Flo - luftmotor med elektromagnetisk ventil som styr pumparnas växling. Gör att pumparna kan integreras med processdator för inlastning av vätskor eller för dosering utan behov av kostsam och avancerad kringutrustning. Finns i Atex klassat utförande.

Turbo-Flo - det gamla beprövade luftsystemet. Enorm installationsbas. Systemet kräver dimsmörjning. Klarar höga temperaturer, finns i många materialkombinationer och modeller, är robust och har få ingående rörliga delar.

 

Beskrivning av Pro-Flo Shift

Beskrivning Pro-Flo X

 

<< Tillbaka till Wilden tryckluftsdrivna membranpumpar


Esspump • Telefon: 08-602 22 00 • Esspump © 2010