Pumpar för allt från syror, oljor och suspensioner till äppelmos och vaccin!

 

WILDEN TRYCKLUFTSDRIVNA MEMBRANPUMPAR


Wilden Pump & Engineering LLC är den marknadsledande tillverkaren av tryckluftsdrivna membranpumpar allt sedan 1955 då Jim Wilden bildade sitt företag för att tillverka den pump som han uppfunnit. 


Wilden är idag den tillverkare av pumpprincipen som hela tiden strävar efter att leda utvecklingen och som därav har en oöverträffad bredd, kvalitet och prestanda i produktprogrammet. Wilden täcker pumpbehoven inom de flesta processindustrierna.

Pumpprincipen är den absolut mest universella som finns! Pumparna är helt självevakuerande, klarar partikelbärande vätskor, slitande suspensioner, tunn- och trögflytande vätskor, är tätningslösa, skonsamma och kan pumpa mot stängd ventil. För explosionsfarlig miljö krävs ingen kostsam och avancerad kringutrustning. Detta då pumparna drivs med tryckluft, har obelastade backventiler och låga strömningshastigheter genom pumparna. En enormt urval av material ger att det finns ett utförande för nästan alla vätskor.

Pumparna finns i tre serier; Original, Advanced och Saniflo. Utöver dessa finns specialmodeller anpassade för givna applikationer. Original Series är den ursprungliga servicevänliga modellen med klämband. Advanced Series är den nyare modellen med bultförband och optimerade vätskepassager. Saniflo Series är de hygieniska modellerna för livs- och läkemedelsindustrin.

Det viktigaste i den tryckluftsdrivna membranpumpen är luftsystemet eller den s.k. luftmotorn. Wilden använder fyra luftsystem för bästa prestanda och optimering av applikation. Utvecklingen av dessa system fokuserar på luftförbrukning, starttryck, driftsäkerhet och servicevänlighet.

Original Series

Advanced Series

Saniflo Series

Special pumpar

Wilden:s luftsystem

<< Tillbaka till Produkter

 


Esspump • Telefon: 08-602 22 00 • Esspump © 2010